Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaSeptember 27, 2020 at 9:49am
ރާއްޖޭގައި ގޭގައި ތިބެގެން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން %84 އަކީ އަންހެނުން.
ނަމަވެސް އެމީހުނަށް ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ފައިސާ އާއި ލޯނު ހޯދުމުގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވޭ.

އުތެމަ ސީޑޯ ހިޔަނި ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން ...

ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
Uthema CEDAW Shadow Report 2020 : Access to Finance
Among home-based workers in Maldives, 84% are women. However, they face a multitude of challenges to access finance, including through government loan scheme...
youtube.com
Uthema
UthemaSeptember 16, 2020 at 6:52am
މަދަރުސީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގައި މިންތީގެ ފަރަގެއް ނެތް -
ނަމަވެސް ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް އުފެދެނީ ކީއްވެ؟

އުތެމަ ސީޑޯ ހިޔަނި ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން ...

ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://www.youtube.com/watch?v=scITxb1FGug&ab_channel=Uthema
Uthema
Uthema CEDAW Shadow Report 2020 : Income Inequality
Similar to many other countries, in Maldives too, women bear a significant burden of unpaid care-work which limit their ability to be active participants in ...
youtube.com
Uthema
UthemaSeptember 15, 2020 at 7:50am
We hear you, we see you, we believe you and we support you. Let’s break the silence!!

Art work by Cartman in association with Maldivian Artist Community - MAC

#breakthesilence
#drawitinyourstyle #dtys
#stopvictimblaming
#geveshigulhun
#geveshianiya
#aduivvaa
#Hujjathehneiy
#hanunuhunnaanan
#wehearyou
#domesticviolence
Uthema
UthemaSeptember 15, 2020 at 7:49am
ގެވެށި އަނިޔާ އިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ގެވެށި ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން މުހިއްމު. މި ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ޢާއިލާގެ ކަންކަމުގައި ދެމަފިރިން ހަމަހަމައަށް ބައިވެރިވަމާ

#breakthesilence
#geveshigulhun
#geveshianiya
#domesticviolence
#oagaatherivamaa
#eheetherivamaa
#ihuthiramkuramaa
#baiverivamaa
Uthema
Geveshi Gulhun
ގެވެށި އަނިޔާ އިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ގެވެށި ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން މުހިއްމު. މި ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ޢާއިލާގެ ކަންކަމުގައި ދެމަފިރިން ހަމަހަމައަށް ބައިވެރިވަމާ

#breakthesilence
#geveshigulhun
#geveshianiya
#domesticviolence
#oagaatherivamaa
#eheetherivamaa
#ihuthiramkuramaa
#baiverivamaa
Uthema
Uthema updated their cover photo.September 11, 2020 at 9:35am
Uthema
UthemaSeptember 7, 2020 at 6:27am
ނޫސް ބަޔާން
7 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުމުގެ ހެޔޮބަދަލަށް މަރުހަބާ

ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ުތެމަ
https://uthema.org/noosbayaan-ccjudge2020/

“According to the 2019 FAO study, women account for 84 percent of home-based workers in the Maldives. A majority of these home-based workers are self employed business owners who run a small business out of their homes.” @Uthema_MV https://edition.mv/report/17047

"Indian Muslim Women's Movement: For Gender Justice and Equal Citizenship" - Video of the webinar with @zakiasomanbmma & @Noorjehansn1 of @BMMA_India is now online! https://www.youtube.com/watch?v=aAnwF-DrvmY&feature=youtu.be

#FreeOurFamilyLaws
Webinar was co-hosted with @HarvardLawPLS.

📢Webinar: Muslim Family Law Reform: Pathways to Change
w/ Dr. Zahia Jouirou, Prof Lynn Welchman & Dr. Marwa Sharafeldin & mod Jana Rumminger.

Frid, 2 Oct, 9AM EDT/3PM Cairo/9PM MYT

Register: https://musawah.org/blog/webinar-muslim-family-law-reform-pathways-to-change/ @universitUMA @soasLAW

#FamilyLaw #Equality

ރާއްޖޭގައި ގޭގައި ތިބެގެން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން %84 އަކީ އަންހެނުން.ނަމަވެސް އެމީހުނަށް ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ފައިސާ އާއި ލޯނު ހޯދުމުގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވޭ.
އުތެމަ ސީޑޯ ހިޔަނި ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން .
https://youtu.be/txFejQvXSrk

މަދަރުސީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގައި މިންތީގެ ފަރަގެއް ނެތް - ނަމަވެސް ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް އުފެދެނީ ކީއްވެ؟
އުތެމަ ސީޑޯ ހިޔަނި ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން ...

#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://www.youtube.com/watch?v=scITxb1FGug&ab_channel=Uthema

ނޫސް ބަޔާން
7 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުމުގެ ހެޔޮބަދަލަށް މަރުހަބާ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
#އުތެމަ

https://uthema.org/noosbayaan-ccjudge2020/

ހިޖްރީ އާއަހަރުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާއީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުން އަރިސްކުރަން

"ގެވެށި ގުޅުން" ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

Please share this post in support of our nation wide campaign" on combating on combating "Domestic Violence"
#breakthesilence #stopvictimblaming #geveshigulhun #geveshianiya #aduivvaa #hanunuhunnaanan #wehearyou #aniyaaadhekolhah #ogatherivamaa #eheetherivamaa #ihuthiramkuramaa

To all the women who have been told that they are:

too loud,
too emotional,
too ambitious,
too difficult,
too bossy,
too much,

We hear you.
We believe in you.
We stand with you.

Let's fight the stereotypes together. #GenerationEquality

"އަނިޔާލިބޭ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަ ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ."
https://uthema.org/aniyaa-aammu/
#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

We stand in solidarity with @Uthema_MV, who have faced harassment, bullying and a campaign of misinformation following their submission on women's rights in the Maldives to the #CEDAW Committee. Voices of civil society must not be silenced! https://uthema.org/press-misrep/ #CEDAW76

ކަލޭ ލައިގެން ހުރީ ކޮންހެދުމެއް؟އޭނައާއި އެކަނި ބައްދަލު ކުރީ ކީއްވެ؟އޭނާއަށް ނަންބަރު ދިނީ ކީއްވެ? މިފަދަސުވާލުތައް ފުރައްސާރައާއިގޯނާ ތަހައްމަލްކުރަންޖެހުނު އަންހެނާއަށް ކުރިމަތިކުރުމުގެބަދަލުގައި އޭނަގެވާހަކައަޑުއަހާ އިންސާފުހޯދަދޭން މަސައްކަތްކުރޭ
https://uthema.org/mageyaduves/

Hope for Women is an NGO working to end violence against women and girls, while also promoting gender equality and women"s participation in public life.
Make a donation for MVR 20 or more to support NGOs work.

To all the parents who

🌟support equality
🌟defy stereotypes
🌟share the care at home
🌟teach their kids about respect
🌟empower them to resist the patriarchy
🌟and encourage others to join the fight for an equal future,

thank you!

[email protected] is a powerful movement advocating for family laws based on Islamic values of justice, equality & compassion. Women have been stuck in a cycle of poverty & violence due to repressive laws that contradict the msg of the Quran. Proud to be a member https://www.youtube.com/watch?v=r8q89F9Ripo

#NewNoise: Felukah Fights for Women’s Rights in Islam with New Project ‘Mesh Hastanna’

Read and hear more: https://bit.ly/38aSPh9

#Music #MiddleEast #Arab #Egypt #Islam #Muslim
@felukah @musawah

All who value tolerance, pluralism, and diversity, join in solidarity! The space for these values is shrinking. @ARC_maldives @HopeforWomenmv @TransparencyMV @navaanavai @Uthema_MV

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!