Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaApril 12, 2021 at 4:02pm
ބަރަކާތްތެރި ރޯދަމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އެންމެހާފަރާތްތަަކައް އަރިސްކުރަން
Uthema
UthemaMarch 9, 2021 at 9:12am
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް - 8 މާރޗް 2021 ގައި
އުތެމަ އިން ތައްޔާރުކުރި ކުރު ކަރުދާހުގެ އޯޑިއޯ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ކުރުކަރުދާސް
ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ިންތީގެހަމަހަމަކަން
#IWD2021 #Uthema #Maldives
Uthema
Uthema - Summary Paper - International Women's Day - #IWD2021
This is an audio version of the summary paper released by Uthema on key issues impacting women in the Maldives, on the occasion of International Women's Day ...
youtube.com
Uthema
UthemaMarch 7, 2021 at 9:44am
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް - 8 މާރޗް 2021

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ކުރުކަރުދާސް

ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
ިންތީގެހަމަހަމަކަން

#IWD2021 #Uthema #Maldives
Uthema
UthemaFebruary 27, 2021 at 2:32pm
ނޫސް ބަޔާން – 27 ފެބްރުވަރީ 2021

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެޓީވީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކޮމް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅޭ
Uthema
UthemaFebruary 25, 2021 at 2:50pm
Learning opportunity with Musawah

"In Search of an Ethical Framework for Gender Justice in Islam"
26 February 2021
5.30pm Maldives / 8.30pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaFebruary 15, 2021 at 1:22pm
Learning opportunity with Musawah

"Approaching the Qur'an Through Women's Experiences"
16 February 2021
6.00pm Maldives / 9.00pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

ބަރަކާތްތެރި ރޯދަމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އެންމެހާފަރާތްތަަކައް އަރިސްކުރަން

#RamadanKareem! From our Musawah family to yours, wishing you a blessed month of Ramadan. May Allah grant us ease and harmony.

ترسل لكم عائلة مساواة اطيب الامنيات بمناسبة قدوم الشهر الكريم، أعاد الله عليكم رمضان بالخير واليمن والبركة. #رمضان_مبارك

އަންހެނުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ރަނގަޅު މީހުން ކައުންސިލަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަމާ!
#LCE2021 @MRM_Office @Jumhooree_MV @Uthema_MV @MDPSecretariat @MoGFSSmv @AusHCSriLanka @FVMCouncil

If you can't log in to the #CSW65 forum platform, catch the webinar livestreamed on Facebook: https://www.facebook.com/musawahmovement/live

"Reconciling Religion and Rights: Equality and Justice in Muslim Family Laws"
Monday, 15 March 2021
9AM EDT | 3PM Cairo | 4PM EAT | 6:30PM IST | 9PM KL

📢Got plans in 21 hours?

Join us for "Reconciling Religion and Rights: Equality and Justice in Muslim Family Laws", a #CSW65 conversation on reforming discriminatory Muslim family laws.

Monday, 15 March: 9AM EDT | 3PM Cairo | 4PM EAT | 6:30PM IST | 9PM KL

#FreeOurFamilyLaws

އާންމުތަނެއްގައި ބުނެދޭން ދަތި ގޯނާގެ އަމަލަކީ “ކުޑަކަމެއް” ނޫން https://uthema.org/kudakamehnoon/ via @uthema_mv

Empowered women, empower women, and lift each other up for an equal, better future.

Here's to our global sisterhood!

#GenerationEquality via @UNFPA

A challenge everywhere in the world — how to improve the participation of women in public life and decision-making.

#womensweek #InspiredByHer #IWD2021

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް - 8 މާރޗް 2021 ގައި އުތެމަ އިން ތައްޔާރުކުރި ކުރު ކަރުދާހުގެ އޯޑިއޯ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ކުރުކަރުދާސް
https://youtu.be/NGfIBO0icAY
#IWD2021

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް - 8 މާރޗް 2021
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ކުރުކަރުދާސް
https://uthema.org/iwd2021/
#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
#މިންތީގެހަމަހަމަކަން

ނޫސް ބަޔާން – 27 ފެބްރުވަރީ 2021

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެޓީވީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކޮމް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅޭ
@MoYSCEmv @presidencymv @PoliceMv @Raajje_tv @raajjemv @broadcomMV @mvpeoplesmajlis
https://uthema.org/broadcom/

It's today!! Don't forget to register for an exciting webinar on "#Islamic #ethics & #gender justice"
with Dr. Mariam Al-Attar & Dr. Fatima Seedat
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YIlO-Ez1SnqDAd3lNLO-4Q?fbclid=IwAR2B2r6_3aw7Pwf_i-LuQH8tejFy2ZJ7i6W2aIKuEuOShCPKMXMpZ1yAF84

Rich & diverse Islamic legal tradition includes the principle of 'maslahah' or 'best interest' intended to secure benefit or prevent harm. Based on this principle, child marriage cannot be permitted in Muslim family laws & practices. Read our policy brief https://bit.ly/musawahpb2

Examples from Prophet Muhammad's life show his strong conviction to ensure that women entering into marriage were mature and had autonomy. There are also many ongoing debates about Aisha's age at the time of marriage. Read our policy brief https://bit.ly/musawahpb2

The Holy Quran clearly indicates that emotional maturity and sound judgement is a pre-requisite for marriage. The minimum age of marriage in Muslim family laws must be 18 without exceptions. Read our policy brief on child marriage: https://bit.ly/musawahpb2 #FreeOurFamilyLaws

The minimum age of marriage in Muslim family laws must be 18 without exceptions, where consent is considered a core requisite. Muslim jurisprudence requires that both spouses are mature & independent to agree to or refuse the marriage. Read more: https://bit.ly/musawahpb2

Learning opportunity with Musawah
"In Search of an Ethical Framework for Gender Justice in Islam"
26 February 2021
5.30pm Maldives / 8.30pm Malaysia
ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
#އުތެމަ
@musawah https://twitter.com/musawah/status/1363412669332672512

ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އަންހެނުންނަށްވީތީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާކުރާކަން އެއީ އާންމުވެފައިވާ ވަބާއެއް –
މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ، އަންހެނުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ދުޅަހެއުކަމަށްއޮތް ބޮޑު ހުރަހެއް
@MoGFSSmv

Learning opportunity with Musawah

"Approaching the Qur'an Through Women's Experiences"
16 February 2021
6.00pm Maldives / 9.00pm Malaysia
ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

MUSAWAH@musawah

UPCOMING WEBINAR: 'Approaching The Qur’an Through Women’s Experiences' happening 16 Feb @ 8:00 am EST / 3:00pm Cairo / 9pm KL time.

For more information and to register: https://www.musawah.org/blog/webinar-approaching-the-quran-through-womens-experiences/
You can also watch it live http://www.facebook.com/musawahmovement/live

CC @SistersinIslam @BMMA_India

ނޫސް ބަޔާން – 11 ފެބްރުއަރީ 2021

ޖިންސީ އަނިޔާއާގުޅޭ 7 ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
@FLCmv @HopeforWomenmv @TransparencyMV
https://uthema.org/aliwaheed/

#އުތެމަ

Joint Press Statement of CSO’s on Criminal Court’s Decision to Lift Travel Ban of Ali Waheed

@TransparencyMV @HopeforWomenmv @Uthema_MV 2

Joint Press Statement of CSO’s on Criminal Court’s Decision to Lift Travel Restrictions Against Ali Waheed.

Press Statement: https://transparency.mv/v16/2021/02/joint-press-statement-of-csos-on-criminal-courts-decision-to-lift-travel-restrictions-against-ali-waheed/

@FLCmv @HopeforWomenmv @Uthema_MV 2

ނޫސް ބަޔާން : 7 ފެބްރުވަރީ 2021

ވިހެއުމުގައި މައިންނާ ތުއްތުދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ހާދިސާތަކާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން
@MoHmv @HPA_MV @presidencymv @mvpeoplesmajlis
#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://uthema.org/noosbayaan/

Uthema