Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaJuly 31, 2020 at 4:47am
ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާއީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުން އަރިސްކުރަން
Uthema
Uthema updated their cover photo.July 19, 2020 at 2:41pm
Uthema
UthemaJuly 15, 2020 at 11:54am
Uthema
Uthema
UthemaJuly 15, 2020 at 11:22am
Please share this post in support of our nation wide campaign" on combating "Domestic Violence"

Artwork by Shaff Oceans Arts

#breakthesilence #stopvictimblaming #geveshigulhun #geveshianiya #aduivvaa #hanunuhunnaanan #wehearyou #seekhelp #aniyaaadhekolhah #ogatherivamaa #eheetherivamaa #ihuthiramkuramaa #dignity
Uthema
UthemaJuly 15, 2020 at 8:55am
Do support “Ministry of Gender, Family and Social Services 3 months long awareness campaign on domestic violence prevention that’s launching today at 16:30.
The launching event will be live on local TV channels and social media platforms of the ministry”
Do tune in !
#geveshigulhun #geveshianiya #mogfss #stopvictimblaming #aduivvaa #hanunuhunnaanan #wehearyou #seekhelp #seeksupport #call1412 #aniyaaadhekolhah #noviolence #ogatherivamaa #eheetherivamaa #ihuthiramkuramaa #dignity
Uthema
UthemaJuly 1, 2020 at 8:31am
"އަނިޔާލިބޭ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަ ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ."

ުތެމަ

ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާއީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުން އަރިސްކުރަން

"ގެވެށި ގުޅުން" ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

Please share this post in support of our nation wide campaign" on combating on combating "Domestic Violence"
#breakthesilence #stopvictimblaming #geveshigulhun #geveshianiya #aduivvaa #hanunuhunnaanan #wehearyou #aniyaaadhekolhah #ogatherivamaa #eheetherivamaa #ihuthiramkuramaa

To all the women who have been told that they are:

too loud,
too emotional,
too ambitious,
too difficult,
too bossy,
too much,

We hear you.
We believe in you.
We stand with you.

Let's fight the stereotypes together. #GenerationEquality

"އަނިޔާލިބޭ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަ ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ."
https://uthema.org/aniyaa-aammu/
#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

We stand in solidarity with @Uthema_MV, who have faced harassment, bullying and a campaign of misinformation following their submission on women's rights in the Maldives to the #CEDAW Committee. Voices of civil society must not be silenced! https://uthema.org/press-misrep/ #CEDAW76

ކަލޭ ލައިގެން ހުރީ ކޮންހެދުމެއް؟އޭނައާއި އެކަނި ބައްދަލު ކުރީ ކީއްވެ؟އޭނާއަށް ނަންބަރު ދިނީ ކީއްވެ? މިފަދަސުވާލުތައް ފުރައްސާރައާއިގޯނާ ތަހައްމަލްކުރަންޖެހުނު އަންހެނާއަށް ކުރިމަތިކުރުމުގެބަދަލުގައި އޭނަގެވާހަކައަޑުއަހާ އިންސާފުހޯދަދޭން މަސައްކަތްކުރޭ
https://uthema.org/mageyaduves/

Hope for Women is an NGO working to end violence against women and girls, while also promoting gender equality and women"s participation in public life.
Make a donation for MVR 20 or more to support NGOs work.

To all the parents who

🌟support equality
🌟defy stereotypes
🌟share the care at home
🌟teach their kids about respect
🌟empower them to resist the patriarchy
🌟and encourage others to join the fight for an equal future,

thank you!

[email protected] is a powerful movement advocating for family laws based on Islamic values of justice, equality & compassion. Women have been stuck in a cycle of poverty & violence due to repressive laws that contradict the msg of the Quran. Proud to be a member https://www.youtube.com/watch?v=r8q89F9Ripo

#NewNoise: Felukah Fights for Women’s Rights in Islam with New Project ‘Mesh Hastanna’

Read and hear more: https://bit.ly/38aSPh9

#Music #MiddleEast #Arab #Egypt #Islam #Muslim
@felukah @musawah

Check out this new music video with fiery lyrics by @felukah & gorgeous animations by Rama Duwaji!

Muslim women won't wait any longer — we are fighting for the equality & justice granted by God to all of humanity!

https://www.youtube.com/watch?v=MDERi2vf4xo&feature=youtu.be

CC: @Deeyah_Khan @sister_hood_mag

All who value tolerance, pluralism, and diversity, join in solidarity! The space for these values is shrinking. @ARC_maldives @HopeforWomenmv @TransparencyMV @navaanavai @Uthema_MV

އަންހެނުން އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުމުން އާއިލާއަށާއި އަދި އިގްތިޞާދަށް ކުރިއެރުން ލިބެއެވެ. https://uthema.org/igthisoadhee-role/

“When the institution is independent, the government & the opposition sometimes may criticize. But there are more chances that all of them would be willing to accept the statistics produced by the independent institution.”

Mr. @FuwadThowfeek , Former Executive Director at NSO

The global cost of violence against women has been estimated at approximately US$1.5 𝘁𝗿𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻.

This is likely to 📈 as violence 📈 due to the #COVID19 pandemic.

👇 Learn more on the #WomenCount Data Hub.
http://unwo.men/cfPo50AguFv

First and foremost, Islam calls for justice.
@Uthema_MV works for justice and works against oppression.
Period.

Press Release 23 June 2020 (English version) https://uthema.org/press-misrep/ via @uthema_mv

Please find something better than slandering and personal attacks on people’s faith if you really want to say something. What kind of education makes this man a doctor? @Uthema_MV made a factual report that was twisted and lied about by a man named Shafeeu.

#CEDAW is the most comprehensive international treaty on women's rights. The review process is enriched further by the participation of NGOs like
@Uthema_MV Efforts to discredit the org is yet another attempt by some groups to silence civil society.
https://uthema.org/press-misrep/

Follow the link below to register now, and take part in the discussion happening tonight, where our panelists speak on the topic “A pathway for ensuring food sovereignty and revitalising communities".

Link: http://buff.ly/3fBlMp5

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!