Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaJanuary 22, 2021 at 12:07pm
Learning opportunity facilitated by Musawah
22 January 2021
Tune in ....
ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއާއި ވަށައިގެންވާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާށެވެ
އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރާށެވެ
ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ހެޔޮކަންތައް ކުރުން ޚިޔާރުކުރާށެވް
ކުރެވޭނެއެވެ - ވާނެއެވެ
ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
Musawah
What are the Qur'an's teachings on marriage - both as an intimate human relationship and as the most basic social institution? How can we approach the verses on marriage from within the Qur'an's ethical worldview? What are the implications of an ethically-oriented reading of the Qur’an for Muslim gender norms and rights?

In this webinar, Asma Lamrabet (Independent researcher), Omaima Abou-Bakr (Cairo University) and Mulki Al-Sharmani (University of Helsinki) will explore these questions. They propose a new methodology for reading the Qur’anic verses on marriage and its different aspects, shedding light on the neglected link between Qur’anic ethics and Islamic legal tradition. They will also reflect on the importance of Muslim women engaging with the Qur’an and contributing to the science of tafsir. The event is moderated by Ziba Mir-Hosseini (Musawah)
Uthema
UthemaJanuary 21, 2021 at 12:10pm
ނަސަބު ސާބިތުކުރުމަށް ޖެހިލުންވުމާ ބަފާކަމުގެ ޒިންމާއިން ބަރީއަވުން : ދަރިންނަށް ވެވޭ އިހުމާލު

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaJanuary 13, 2021 at 5:55am
Learning opportunity facilitated by Musawah
13 January 2021
5.00pm Maldives / 8.00pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއާއި ވަށައިގެންވާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާށެވެ
އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރާށެވެ
ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ހެޔޮކަންތައް ކުރުން ޚިޔާރުކުރާށެވް
ކުރެވޭނެއެވެ - ވާނެއެވެ

ުތެމަ
ަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaDecember 31, 2020 at 12:03pm
އަމާން - ދުޅަހެޔޮ - އުފާވެރި 2021 އަކަށް އެދެން

އަނެކާގެ ޙައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ !

ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaDecember 12, 2020 at 10:29am
"ސާވޭ އިން އެނގުނު ގޮތުގައި "ރަނގަޅު އަތްބެއް ނަމަ އޭނާ ދެބަސްވާ ކަންކަމުގައި ވެސް ފިރިމީހާ އަށް ބޯލަނބާނެ" ކަމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 83 ޕަސެންޓް މީހުން ދެކެ އެވެ.
އެ ގޮތަށް ގިނައިން ގަބޫލުކުރަނީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ.

އަދި 12 ޕަސެންޓް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބޯނުލަނބައިފި ނަމަ އަނބިމީހާ ގައިގައި ޖެހުމުގެ ހައްގު ފިރިމީހާ އަށް އޮންނާނެ އެވެ. އެ ގޮތަށް ވެސް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ދެކެނީ އަންހެނުންނެވެ."

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފަތުރާ، އަންހެނުން ނިކަމެތިކުރުމުގެ ޚިޔާލާތު ބަލައިގެންފައިވާ މިންވަރަކީ ދިވެހިން މިކަމާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަން މި ލިޔުމުން ހާމަވޭ !

ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
Uthema
UthemaDecember 10, 2020 at 4:59pm
10 ޑިސެމްބަރ

ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް

އަނެކާގެ ޙައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ !

ުތެމަ
ިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

ނަސަބު ސާބިތުކުރުމަށް ޖެހިލުންވުމާ ބަފާކަމުގެ ޒިންމާއިން ބަރީއަވުން : ދަރިންނަށް ވެވޭ އިހުމާލު

#އުތެމަ
#އަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

https://uthema.org/nasabusaabithu/

Learning opportunity facilitated by Musawah
13 January 2021
5.00pm Maldives / 8.00pm Malaysia

ނުދަންނަކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަނެ ދަސްކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ
ދަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ - ދެނެގަންނާށެވެ
އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއާއި ވަށައިގެންވާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާށެވެ
#އުތެމަ

MUSAWAH@musawah

Happy New year!
What better way to start than with a webinar on iḥsan, Beauty and Goodness, in the Muslim family?

Join us in the upcoming webinar w/ Amira Abou-Taleb, Faeeza Vaid (@MuslimWomenUK ) and mod Sarah Marsso.

Register here: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AMgKJ-ToSzmhNxS5_yDglw

އަމާން - ދުޅަހެޔޮ - އުފާވެރި 2021 އަކަށް އެދެން
އަނެކާގެ ޙައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ !

#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި
#HappyNewYear2021

Dear Parents,
Here's an opportunity to teach your adolescent girls ESSENTIAL information about their physical and mental health and wellbeing as their growing bodies change through this important stage of life.
Help them to help themselves.
Prepare them for a dignified life.❤️

@Jeehansaleem is a #GBVdisruptor. She believes that family planning before marriage is one key action to prevent violence.
#16Days @UNFPA @UNFPAasia @UNMaldives

Even though the #16Days is over, the women's rights advocates continue to lobby for increased resources & implementation of laws to prevent #DV.

@HumayAG believes both men & women have to rise up together to achieve this target.

#GBVDisruptor

@UNFPA @UNFPAasia @ritsu_nacken

Women & girls are disproportionately affected by #climatechange but are often left out of #ClimateAction decision making.

#SheChangesClimate is pushing to diversify the #COP26 leadership to ensure that women are included at all levels.

v @marieclaire
https://www.marieclaire.com.au/cop26-female-climate-leaders-gender-inequality

Women's salaries are taking longer to recover from the economic fallout of the #COVID19 pandemic than men's salaries.

Yet another example of how women and their career decisions have been impacted during the health and economic crisis.

via @CNBCMakeIt
http://unwo.men/Uro650CJjKG

Women and girls are facing online harassment and violence more often than men. We are working with partners to uphold women’s safety in online spaces during the #COVID19 pandemic. http://unwo.men/3gHq50CM61s

https://mihaaru.com/news/84056
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފަތުރާ، އަންހެނުން ނިކަމެތިކުރުމުގެ ޚިޔާލާތު ބަލައިގެންފައިވާ މިންވަރަކީ ދިވެހިން މިކަމާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަން މި ލިޔުމުން ހާމަވޭ !

#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

10 ޑިސެމްބަރ

ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް

އަނެކާގެ ޙައްޤުގައި ތިމާވެސް ތެދުވަމާ !

#އުތެމަ
#ދިވެހިއަންހެނުންގެޙައްޤުގައި

Violence Against Women & Girls: The Shadow Pandemic Session 3 https://www.pscp.tv/w/cqDXkzFxTFFHdmVMckdyRUp8MURYeHlSelhhdmRLTXRYsCsVZjdDp70B03pPvEUm2AQh-1xG5fugbw0E_xpG

ރައުލާގެވާހަކަ 2 ،ދެމަފިރިންހިއްސާވެ ހިންގަންފެށިކުންފުނީގަ އުޖޫރައެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއަކީ”ކުދިންބަލަމުން އަންހެންމީހާ ހެލްޕްވެދޭންޖެހޭކުދިންގެ ބައްޕަގެ ކުންފުނިއަށްއެކަމަކު އަނބިމީހާވޮލަޓުގަ ލާރިއެއް އިނުންއެއީއޭނަހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއްނޫން
https://m.youtube.com/watch?ab_channel=Uthema&v=2qN4IsGbURc#dialog

Women’s rights group @SistersinIslam has warned that the Covid-19 pandemic could lead to a rise in child marriage cases worldwide, including Malaysia. #16Days
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/12/06/pandemic-woes-may-lead-to-more-child-marriages-says-womens-group/

މީ ރައުލާގެ ވާހަކަ
ކައިވެންޏާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ބުނީ“ކުދިންގެ ބައްޕައާ މިހާރު އިނދެވިއްޖެ 4ފަހަރަށް.އޭނަގެ އެދުމުގެ މަތިން މީހަކާއިނދެ ފަށްކަނޑައިގެންވެސް އިނީ –
ފަށްކަނޑާކަށްވެސް ބޭނުމެއްނުވި އެކަމަކު .."
https://youtu.be/bbxqjdwSUoU
#FreeOurFamilyLaws
#16Days @musawah

25ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން 10 ޑިސެމްބަރއަށް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕޭންހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ
ވެބިނާ ސިލްސިލާ ގެ 3ވަނަ ވެބިނާ 10 ޑިސެމްބަރުގައި އޮންނާނެ
10 ޑިސެމްބަރ އަކީ ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް
@EU_Maldives
#16days

Child marriage is a tragedy that locks girls and women in a cycle of poverty and violence.

As we mark #16Days of Action against Gender-Based Violence, we must redouble our efforts to stamp out this human rights violation once and for all. https://bit.ly/2VGOxIR

Women -misconceptions -4/4
ކުޑަކުދިން ކައިވެނި ކުރުވުމަކީ 2000 ވަނައަހަރު އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިއްސުރެން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް އެކަށީގެން ނުވާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިގެންފައިވާކަމެއް.
#16days #16DaysOfActivismAgainstGBV
#Uthema
https://youtu.be/-Z4EaBNQgHw

މީ ފާތުމަތުގެ ވާހަކަ, (ބޭނުންކޮއްފައިވަނީ އަސްލުނަމެއްނޫން)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZQL_QMqfnbCcE-i7OYBdAxRt_BXQUxTK
#16DaysOfActivismAgainstGBV
#16days
#uthema

Violence Against Women & Girls: The Shadow Pandemic Session 2 https://www.pscp.tv/w/cpegYzFxTFFHdmVMckdyRUp8MU93eFdWWmdaTlFKUclpY4Qg2m11tesfhid4IVd4ZPtKWtiHxAuymCqpGqWp

މީ އިނާޔާގެވާހަކަ،އަދިސަމާލުކަމަށްދަންނަވަން
މިވިޑިއޯގެ އަޑުތައް އަޑުއެހުމަކީ ބައެއްފަރާތްތަކަށް ހިތްނުތަނަވަސްވެއުނދަކޫތަކެއް އިހުސާސް ކުރެވިދާނެއަޑުތަކެއް
(ނޯޓް :ބޭނުންކޮއްފައިވަނީ އަސްލު ނަމެއްނޫން)
#އުތެމަ

#16days #16DaysOfActivismAgainstGBV
https://m.youtube.com/watch?ab_channel=Uthema&index=5&list=PLZQL_QMqfnbCcE-i7OYBdAxRt_BXQUxTK&v=gcx9pPsYLCk

Watch the first episode of #Saasthura, showing now on http://www.facebook.com/MoGFSSmv/videos/409127893463324

#GeveshiGulhun #EndGBV
@ritsu_nacken @UNFPAasia @HaswellUN @UNMaldives @AusHCSriLanka @MoGFSSmv 2

ނޫސް ބަޔާން
02 ޑިސެމްބަރ 2020

ރުގްޔާ – މަންމަ އާއި ތިން އަންހެން ދަރިންނަށް ތިން މަސްވަންދެން ދެ ފިރިހެނުން ގުޅިގެން ހިންގި ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޓޯޗަރ ގެ ސީރިއަސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުން

#އުތެމަ

https://uthema.org/rugiyaa/

Webinar: Your Wife Enjoys Rights Over You’... or Does She? Marriage and Ḥadīth

w/ Yasmin Amin, Nada Nashat & mod Mulki Al-Sharmani

Tues, 8 Dec, 8AM EDT/3PM Cairo/9PM MYT

Register here: https://www.musawah.org/blog/webinar-your-wife-enjoys-rights-over-you-or-does-she-marriage-and-ḥadith/

#Equality #Hadith #Ihsan #Adl

This #16Days of Activism we're calling on governments to:

🔶Fund (women’s orgs)
🔶Respond (to survivors needs)
🔶Prevent (norms that normalize gender-based violence)
🔶Collect (data to inform policies & programmes)

Find out more from @UNTrustFundEVAW: https://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/11/orange-the-world-2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!