Uthema

Uthema is a Maldivian NGO registered in 2016 with the Ministry of Home Affairs to advocate for gender equality and women's empowerment in the Maldives. Uthema seeks to understand the lived experiences of women in the Maldives and use that knowledge to advocate for positive change to improve the lives of women. We have a particular interest in research, knowledge building and sharing as well as creating constructive conversations on the status of women in the Maldives. Connect with us on : Twitter @Uthema_MV Instagram Uthema_MV Let's start a conversation!
Uthema
UthemaDecember 16, 2018 at 11:26am
‏ފިރިހެނުންނަށްވީތީ ރޮއެގެންނުވާނެއޭ ބުނާބުނުމަކީއިންސާނިއްޔަތުކަމާ ޚިލާފު ވިސްނުމަކުންނިކުންނަ ނޭދެވޭސަގާފީނަތީޖާއެއް

‏⁦‪#MintheegeHamahamakan‬⁩
#FikurakeeBadhalvamundhaaBadhalkureveyneEcheh
#FikureeIngilaab
Uthema
Uthema shared their post.December 11, 2018 at 4:17pm
ޝަރީޢާ ، ފިގްޙް، އިސްލާމީ ގާނޫނު މިލަފްޒްތަކުގެ ޙަގީގީ މާނައަކީ ކޮބާ؟
Musawah
Uthema
Uthema
ޝަރީޢާ ، ފިގްޙް، އިސްލާމީ ގާނޫނު މިލަފްޒްތަކުގެ ޙަގީގީ މާނައަކީ ކޮބާ؟ Musawah
Uthema
UthemaDecember 10, 2018 at 3:03pm
ޝަރީޢާ ، ފިގްޙް، އިސްލާމީ ގާނޫނު މިލަފްޒްތަކުގެ ޙަގީގީ މާނައަކީ ކޮބާ؟
Musawah
Uthema
Uthema
UthemaDecember 10, 2018 at 10:30am
10 ޑިސެމްބަރު
އަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް
މިދުވަަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޤަރާރު އދ ގެ އާންމު ޖަލްސާއިން 1948 ގައި ފާސްކުރިދުވަސް. އަދި އަދަކީ މި ގަރާރަށް 70 އަހަރު ވާދުވަސްވެސްމެ
ަގޭއަޑުވެސްއަހާ

#HumanRightsDay
#StandUp4HumanRights
#HearMeToo
Uthema
UthemaDecember 9, 2018 at 11:42am
Uthema
UthemaDecember 8, 2018 at 10:25am
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!